Bureau-Blieve-logo-groen-ramen-luiken-talentontwikkeling-consistent-kwaliteit-beroepsvoorlichting-jongeren-interactief-vmbo-mbo-onderwijs

Beroepsvoorlichting mbo

Wij bieden diverse programma's voor beroepsvoorlichting op het mbo aan, zowel BOL als BBL, niveaus 1 t/m 4. Onze voorlichtingen zijn speciaal ontwikkeld om perfect aan te sluiten bij de belevingswereld en bewustwording van de studenten. We bereiden hen interactief en eerlijk voor op de voor- en nadelen van het beroep, en op hun eigen rol en houding hierin. Dit doen we met respect voor hun keuzes en eigen mening.

Lees meer

RESULTAAT

Dankzij betere voorlichting en het stimuleren van bewustwording zijn studenten beter voorbereid op hun vakgebied, waardoor de uitval aanzienlijk afneemt. Vaak vindt uitval plaats binnen de vakgerichte mbo-opleidingen gedurende de eerste 3 jaar na het vmbo. De bewustwording die tijdens deze voorlichtingssessies wordt gecreëerd, zorgt ervoor dat studenten met meer plezier en motivatie hun studie succesvol doorlopen, omdat ze zich bewust zijn geworden van hun eigen rol en gedrag.

Doel opdrachtgever

Opdrachtgevers streven ernaar om de branche en het vak te behouden. Het ontwikkelen van voorlichtingsprogramma's voor deze doelgroep is daarom van groot belang. Deze effectieve voorlichtingsaanpak wordt breed toegepast in de sector Transport & Logistiek.

Lees meer