Bureau-Blieve-logo-groen-ramen-luiken-talentontwikkeling-consistent-kwaliteit-beroepsvoorlichting-jongeren-interactief-vmbo-mbo-onderwijs

Beroepsvoorlichting mbo

Diverse programma’s ten behoeve van beroepsvoorlichting voor mbo, BOL/BBL niveau 1 t/m 4. De voorlichtingen kenmerken zich door exact op de belevingswereld en bewustwording van de studenten in te spelen en hen, met respect voor hun keuze en eigen mening, op een interactieve en eerlijke manier voor te bereiden op de voor- en nadelen van het beroep en hun eigen rol en houding hierin.

Lees meer

RESULTAAT

Door betere voorlichting en het nastreven van eerdere bewustwording, zijn studenten beter voorbereid op het vak en wordt de uitval (die vaak plaatsvindt binnen het vakgerichte mbo in de eerste 3 jaar na het vmbo) aanzienlijk minder. De bewustwording die gecreëerd wordt tijdens deze sessies zorgt er daarnaast voor dat de leerling, die zich bewust is geworden van zijn eigen rol en gedrag, met meer plezier en motivatie de studie doorloopt.

Doel opdrachtgever

De belangrijkste reden van opdrachtgevers om voorlichtingen voor deze doelgroep te ontwikkelen, is behoud voor de branche en het vak. Deze manier van voorlichten wordt breed ingezet door de sector Transport & Logistiek.

Lees meer